Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογική Γεωργία) - Σύνταξη γεωργοοικονομικών μελετών & μελετών πρασίνων ΜΠΕ - Μετρήσεις παροχών σύνθεσης νερού κρατικών γεωτρήσεων & επιφανειακών νερών

Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογική Γεωργία) - Σύνταξη γεωργοοικονομικών μελετών & μελετών πρασίνων ΜΠΕ - Μετρήσεις παροχών σύνθεσης νερού κρατικών γεωτρήσεων & επιφανειακών νερών

Τηλέφωνο: 2513-503467