Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Οργανώσεις και ομάδες παραγωγών - Οργανώσεις ελαιουργικών φορέων - Δενδροκομία - Ανθοκομία - κηπευτικά

Οργανώσεις και ομάδες παραγωγών - Οργανώσεις ελαιουργικών φορέων - Δενδροκομία - Ανθοκομία - κηπευτικά

Τηλέφωνο: 2513-503434