Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Δωρεάν διανομή τροφίμων παρέμβασης - Μελισσοκομία - Σηροτροφία

Δωρεάν διανομή τροφίμων παρέμβασης - Μελισσοκομία - Σηροτροφία

Τηλέφωνο: 2513-503457, 2513-503458