Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Τήρηση - Επικαιροποίηση αμπελουργικού, ελαιοκομικού μητρώου και χορήγηση βεβαιώσεων στους αμπελοκαλλιεργητές - Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοκαλλιεργητών (Οινοκαλλιεργητών) - Δηλώσεις παραγωγής οινοποιείων - Έκδοση βεβαιώσεων της επιτροπής Π.Ε.ΧΩ.Π.

Τήρηση - Επικαιροποίηση αμπελουργικού, ελαιοκομικού μητρώου και χορήγηση βεβαιώσεων στους αμπελοκαλλιεργητές - Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοκαλλιεργητών (Οινοκαλλιεργητών) - Δηλώσεις παραγωγής οινοποιείων - Έκδοση βεβαιώσεων της επιτροπής Π.Ε.ΧΩ.Π.

Τηλέφωνο: 2513-503456