Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Τεχνικός έλεγχος - Απογραφή και έκδοση αδειών κυκλοφορίας όλων των γεωργικών μηχανημάτων - Έκδοση αδειών οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων

Τεχνικός έλεγχος - Απογραφή και έκδοση αδειών κυκλοφορίας όλων των γεωργικών μηχανημάτων - Έκδοση αδειών οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων

Τηλέφωνο: 2513-503412