Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι

Νομοθεσία - Εγκύκλιοι Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 ΕΠΕΙΓΟΝ Τροποποιήσεις νομοθεσίας Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2019
2 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών Παρασκευή, 05 Απρίλιος 2019
3 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων Τρίτη, 02 Απρίλιος 2019
4 Καθορισμός όρων διαμόρφωσης εισόδων κλπ Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής ΚΥΑ οικ.79983/58 Τρίτη, 02 Απρίλιος 2019
5 ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (ΗΖ) Πέμπτη, 27 Δεκέμβριος 2018
6 ΕΠΕΙΓΟΝ / ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.4549/2018 & Υ.Α.οικ.64618/856/Φ15 Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018
7 Καθορισμός διαδ/σίας εγκ/σης & λειτ/ργίας Η/Μ εγκ/σεων εντός λατ/κών ή μετ/κών χώρων σε περιπτ.που Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2018
8 Καθορισμός διαδ/σίας εγκ/σης & λειτ/ργίας Η/Μ εγκ/σεων επεξ. εντός του λατ/κού χώρου των εξορυσ.ορυκ Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2018
9 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ (Ν.4442/2016 όπως τροποπ/κε με τον Ν.4512/2018) Τρίτη, 08 Μάιος 2018
10 Περιβαλλοντική κατάταξη Ελαιοτριβείων, Κέντρων αποθήκευσης και Διανομής κλπ Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2018
11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Ν.4512/2018) Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018
12 Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα ΚΑΔ σε βαθμούς όχλησης Πέμπτη, 08 Φεβρουάριος 2018
13 Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2018
14 Καθορισμός τύπου, δικαιολ/κών και διαδ/σίας για την εγκατ/ση&λειτ/γία μετα/κών δρασ/των Ν.3982/2011 Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2018
15 N.4512/2018 (Πολυνομοσχέδιο) Άρθρα που αφορούν την Δ/νση Ανάπτυξης (πρώην Βιομηχανίας) Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2018

Σελίδα 1 από 2