Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
81 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 16-09-2019 Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019
82 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 15-09-2019 Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019
83 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 14-09-2019 Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019
84 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 13-09-2019 Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019
85 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 12-09-2019 Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019
86 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 11-09-2019 Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019
87 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 10-09-2019 Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019
88 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 9-09-2019 Δευτέρα, 09 Σεπτέμβριος 2019
89 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 8-09-2019 Δευτέρα, 09 Σεπτέμβριος 2019
90 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 7-09-2019 Δευτέρα, 09 Σεπτέμβριος 2019

Σελίδα 9 από 24