Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Πληροφορικής | Οικονομικές προσφορές

Οικονομικές προσφορές για προμήθειες

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2017
2 Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2017
3 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2017
4 Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας Πέμπτη, 04 Μάιος 2017
5 Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας δύο (2) τυμπάνων για τους εκτυπωτές OKI B431 για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2017
6 Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και όλων των Διευθύνσεων και τμημάτων της Π.Ε. Καβάλας Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2017
7 Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και όλων των Διευθύνσεων και τμημάτων της Π.Ε. Καβάλας Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2016
8 Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και όλων των Διευθύνσεων και τμημάτων της Π.Ε. Καβάλας Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2016
9 Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και όλων των Διευθύνσεων και τμημάτων της Π.Ε. Καβάλας Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2016
10 Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών και του Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Καβάλας Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2016

Σελίδα 1 από 2