Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου & υποψηφίων Βοηθών Οδοντιατρείου ,της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2012-Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου & υποψηφίων Βοηθών Οδοντιατρείου ,της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2012-Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις

Εκτύπωση
Θέμα 1ο:"Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου & υποψηφίων Βοηθών Οδοντιατρείου,της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2012-Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις"
Ορίζεται ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθών Οδοντιατρείου ως ακολούθως:
1.Στην Αθήνα στις 25 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00-12.00 στην αίθουσα Διδασκαλίας του Β΄Ορόφου στο Παλαιό Κτίριο της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2.Στην Θεσσαλονίκη στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη  και ωρα 10.00 π.μ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο α' υπόγειο του κτιρίου της Οδοντιατρικης Σχολης (Αγίου Δημητρίου 148-Πανεπιστημιούπολη) στην Κεντρική Γραμματεία.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών  από 03-01-2012 έως και 20-01-2012 στις κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας & Κοιν.Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων
Θέμα 2ο:" Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών  Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2012-προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις"
1.Στην Θεσσαλονίκη στις 9 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ωρα 9:00-14:00 για τα Προφορικά και στις 10 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00-12:00 για τα Γραπτά ,στην αίθουσα Σεμιναρίων ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ του κτιρίου των Τμηματων Βιολογίας/Φαρμακευτικής Σχολής
2.Στήν Πάτρα 17 Φεβρουαρίου 2012 , ημέρα Παρασκευή και ωρα 9:00 στην αιθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Φαρμακευτικής  του Παν/μίου Πατρών.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 03-01-2012 έως 25-01-2012