Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Ενημέρωση των δικαιούχων του διατροφικού επιδόματος

Ενημέρωση των δικαιούχων του διατροφικού επιδόματος

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ενημερώνει τους δικαιούχους του διατροφικού επιδόματος (νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι νεφρού, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, και μυελού των οστών) ότι θα πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος περί του δικαιώματος επιδότησης του κάθε δικαιούχου με την ακόλουθη διαδικασία:

Mέσα στο εκάστοτε έτος και τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο, Νοέμβριο κάθε δικαιούχος θα προσκομίζει προσφάτως θεωρημένο (εντός μηνός) αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, γραφείο 362.

Για όσα άτομα δεν είναι δυνατή η μετακίνησή τους θα μπορεί κάποιος αντιπρόσωπος να προσκομίσει το αντίγραφο στην Υπηρεσία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στο τηλέφωνο 2510/291362 από τις 7:30 – 15:30.