Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Εξετάσεις φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης επαγγέλματος περιόδου Δεκεμβρίου 2012

Εξετάσεις φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης επαγγέλματος περιόδου Δεκεμβρίου 2012

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ: 2513503361

Καβάλα, 3-12-12
Προς: Μ.Μ.Ε. ΠΕ Καβάλας

Δελτίο Τύπου

Νέα ανακοίνωση από το Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για εξετάσεις φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης επαγγέλματος περιόδου Δεκεμβρίου 2012.

περισσότερα