Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Άρθρο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καβάλας για το κάπνισμα

Άρθρο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καβάλας για το κάπνισμα

Εκτύπωση

Το κάπνισμα αποτελεί την πιο βλαβερή συνήθεια για την υγεία μας σήμερα. Αν και από το 2010 ισχύει η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους, ο σχετικός Νόμος καταστρατηγείται συστηματικά.

Παρόλο που είναι σε όλους γνωστές οι συνέπειες του καπνίσματος,  η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο αριθμό καταναλισκόμενων τσιγάρων κατ’ άτομο στη Δυτική Ευρώπη. Μετά το 2000, ο μέσος ετήσιος κατά κεφαλή αριθμός τσιγάρων στην Ελλάδα είναι διπλάσιος από ότι στη Γερμανία, Γαλλία και Μ. Βρετανία και πενταπλάσιος από ότι στη Νορβηγία. Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατ. θάνατοι οφείλονται στο κάπνισμα και αντιπροσωπεύουν περίπου 14% του συνόλου των θανάτων. Το κάπνισμα είναι η πρώτη αιτία χαμένων ετών ζωής λόγω θανάτου ή αναπηρίας. Μόνο εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνονται ετησίως 79.000 θάνατοι. Η συνολική προτυποποιημένη θνησιμότητα από καρκίνο τραχείας, βρόγχων και πνευμόνων σημείωσε διαχρονικά στην Ελλάδα αύξηση. Αντίθετα, στη Μ. Βρετανία, τη Φινλανδία και τη Γερμανία, σημειώθηκε μείωση. Στην Ελλάδα, 20.000 άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν εξαιτίας ασθενειών που συνδέονται με το κάπνισμα.

Το κάπνισμα όμως έχει και τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Υπολογίζονται ότι η χώρα μας δαπανά συνολικά περισσότερα από 3,2 δις ετησίως ως κόστος περίθαλψης για ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. Επιπλέον, τα έξοδα για αγορά προϊόντων καπνού αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό των οικογενειακών εξόδων, αφού υπολογίζονται σε 3,8 δις ευρώ. Φαίνεται πως το τσιγάρο κοστίζει στους Έλληνες συνολικά πάνω από 7 δις ευρώ ετησίως. Μείωση του αριθμού των καπνιστών στην Ελλάδα κατά μόλις 15% θα οδηγούσε βραχυχρόνια, σε μείωση του άμεσου κόστους περίθαλψης, περίπου κατά 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, προσφέροντας μια πραγματική βοήθεια στα οικονομικά της χώρας μας.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ειδικά σήμερα που βρισκόμαστε στη δίνη μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης, είναι αναγκαίο να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του καπνίσματος τόσο στη Δημόσια Υγεία όσο και στην οικονομία.

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ

                                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                               ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ