Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Ενημέρωση των δικαιούχων του διατροφικού επιδόματος

Ενημέρωση των δικαιούχων του διατροφικού επιδόματος

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας υπενθυμίζει στους δικαιούχους του διατροφικού επιδόματος (νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους εκ νεφρού, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, και μυελού των οστών ) ότι στην διάρκεια του μηνός Μαρτίου, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας (γραφείο 362), αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, με πρόσφατη θεώρηση, για τον τακτικό έλεγχο περί του δικαιώματος επιδότησης του κάθε δικαιούχου .

Για όσα άτομα δεν είναι δυνατή η μετακίνησή τους, θα μπορεί κάποιος αντιπρόσωπος να προσκομίσει το αντίγραφο φέροντας μαζί του την ταυτότητα του και την ταυτότητα του δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στο τηλέφωνο 2510/291362 από τις 7:30 – 15:30.