Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Άρση προσωρινής απαγόρευσης της ακτής κολύμβησης της περιοχής Περιγιαλίου στην Καβάλα

Άρση προσωρινής απαγόρευσης της ακτής κολύμβησης της περιοχής Περιγιαλίου στην Καβάλα

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, αναφορικά με την προσωρινή απαγόρευση τμήματος της ακτής κολύμβησης της περιοχής Περιγιαλίου στην Καβάλα και μετά από τα εργαστηριακά αποτελέσματα των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία μας ανακοινώνει ότι η με αρ. πρωτ. 07/2472/28-6-13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας αίρεται και πλέον επιτρέπεται η κολύμβηση στην παραλία του Περιγιαλίου.

Στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας του κοινού...

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Για την απόφαση πατήστε εδώ.