Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | ΕΚΔΟΣΗ νέων Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2013

ΕΚΔΟΣΗ νέων Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2013

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοινώνεται ότι:

Από την ΔΕΥΤΕΡΑ 7 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 θα διαρκέσει η ΕΚΔΟΣΗ νέων Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2013 περισσότερα...