Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Πρόσκληση σε σύσκεψη από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση σε σύσκεψη από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στη σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24.02.2014 και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Ε. Καβάλας «Νικολάου Μάρτη» (πρώην αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου) που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να διευκρινιστούν οι όροι της απαγόρευσης του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους που έχουν μετατραπεί σε κλειστούς και να υπάρχει ενιαία εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας με γνώμονα αφ ενός μεν την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και αφετέρου την ισονομία και ισοπολιτεία των ελεγχομένων επιχειρήσεων.

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας