Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Αποτελέσματα δειγματοληψίας των περιοχών Νικήσιανης, Ελευθερούπολης και Ν. Περάμου

Αποτελέσματα δειγματοληψίας των περιοχών Νικήσιανης, Ελευθερούπολης και Ν. Περάμου

Εκτύπωση

                                                                             ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, μετά τη διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε στις 31-3-2014, στο δημοτικό δίκτυο υδροδότησης των οικισμών Νικήσιανης, Ελευθερούπολης και Ν. Περάμου και σε συνέχεια των αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν στις 4-4-2014, Περισσότερα...