Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Χαρακτηρισμός Καταλληλότητας Ακτών Κολύμβησης Π.Ε Καβάλας έτους 2014

Χαρακτηρισμός Καταλληλότητας Ακτών Κολύμβησης Π.Ε Καβάλας έτους 2014

Εκτύπωση

Επιτρέπουμε την κολύμβηση για την κολυμβητική περίοδο 2014, στις παρακάτω ακτές της Π.Ε Καβάλας:

Όλο το κείμενο: