Χαρακτηρισμός Καταλληλότητας Ακτών Κολύμβησης Π.Ε Καβάλας έτους 2014

Εκτύπωση

Επιτρέπουμε την κολύμβηση για την κολυμβητική περίοδο 2014, στις παρακάτω ακτές της Π.Ε Καβάλας:

Όλο το κείμενο: