Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Έλεγχος για την χορήγηση του διατρ/κού επιδόμ. νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων για τον μήνα Mάρτιο

Έλεγχος για την χορήγηση του διατρ/κού επιδόμ. νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων για τον μήνα Mάρτιο

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ανακοινώνεται ο τακτικός έλεγχος για την χορήγηση του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων για τον μήνα Mάρτιο 2015.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία με τις προηγούμενες φορές προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους (πρωτότυπο ή θεωρημένο εντός μηνός) , στην Υπηρεσία μας, στο γραφείο 362.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από τις 02/03/2015 έως και το αργότερο στις 31/03/2015.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει, μπορεί να προσκομίσει την ταυτότητα του, ένα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχοντας και αυτό την δική του Αστυνομική Ταυτότητα μαζί του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε, καθημερινά, να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας, κατά τις ώρες 07:30 – 15:30, στο τηλ. 2513/503362.