Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Προσωρινή απαγόρευση ακτών κολύμβησης

Προσωρινή απαγόρευση ακτών κολύμβησης

Εκτύπωση

Αποφασίζουμε την προσωρινή απαγόρευση για προληπτικούς λόγους , της χρήσης των ακτών κολύμβησης της περιοχής...

Για την απόφαση πατήστε εδώ.