Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Ιουλίου 2012

Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Ιουλίου 2012

Εκτύπωση

Από το Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης επαγγέλματος
φαρμακοποιού, περιόδου Ιουλίου 2012, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη,
και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο
Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων (2ος όροφος του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής) στο Α.Π.Θ ως εξής:
 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ   2-7-12          9.00-12.00 Έλεγχος Φαρμάκων 

12.00-15.00 Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων. 

ΤΡΙΤΗ    3-7-12             9.00-12.00 Εκτέλεση συνταγών

12.00-15.00 Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ( ή ΓΡΑΠΤΕΣ)ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4-7-12           9.00-12.00 Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία

12.00-15.00 Φαρμ/κή Εμπορευματολογία-Στοιχεία Ιστορίας-Νομοθεσία

ΠΕΜΠΤΗ 5-7-12            9.00-12.00 Φαρμακολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-7-12       9.00-12.00 Τοξικολογία

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 27-6-12. Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 2-7-12 και ώρα 9.00 π.μ.
στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά στις κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το παράβολο 11,74 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων της Θεσσαλονίκης (Ερμού και Καρόλου Ντήλ γωνία), το οποίο ακολούθως
θα καταθέτουν στη γραμματέα της Επιτροπής, την πρώτη μέρα των εξετάσεων.