Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Ανακοίνωση για το διατροφικό επίδομα χρονικής περιόδου Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016

Ανακοίνωση για το διατροφικό επίδομα χρονικής περιόδου Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016

Εκτύπωση

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι, οι καταστάσεις πληρωμών του διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, για την χρονική περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016, έχουν διαβιβαστεί στον φορέα πληρωμής.

Επίσης ανακοινώνεται ότι αλλάζει ο μέχρι πρότινος ισχύων τρόπος ελέγχου δικαιώματος επιδότησης για τους δικαιούχους νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Υπηρεσίας μας. Η διαδικασία ελέγχου η οποία θα ακολουθηθεί...

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.