Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Παρατείνεται η ανανέωση και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης

Παρατείνεται η ανανέωση και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης

Εκτύπωση

Από την Π.Α.Μ.Θ./ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. Δ24/12/Γ.Π.οικ56635/1337/29-11-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ανανέωση και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης παρατείνεται έως και τις 29 Δεκεμβρίου 2017.