Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Ανακοίνωση για το διατροφικό επίδομα χρονικής περιόδου Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017

Ανακοίνωση για το διατροφικό επίδομα χρονικής περιόδου Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017

Εκτύπωση

Από την Π.Α.Μ.Θ/Π.Ε. Καβάλας και ειδικότερα την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι, οι καταστάσεις πληρωμών του διατροφικού επιδόματος για Νεφροπαθείς και Μεταμοσχευμένους, της περιόδου Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017 , έχουν διαβιβαστεί στον φορέα πληρωμής.

Εντός των επομένων ημερών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται από τον τραπεζικό τους λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην Υπηρεσία μας.

Παράλληλα όσοι εκ των δικαιούχων δεν έχουν ανανεώσει ακόμη το δικαίωμα επιδότησης καλούνται να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο υπεύθυνος είσπραξης αυτών άμεσα και μέχρι τις 31/01/2018 στην Υπηρεσία μας για την υποβολή της αντίστοιχης Υπεύθυνης Δήλωσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το διατροφικό επίδομα μπορείτε, καθημερινά, να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας, κατά τις ώρες 07:30 – 15:30, στο τηλ. 2513503362.