Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Εξετάσεις Φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης Επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου Οκτωβρίου 2011

Εξετάσεις Φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης Επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου Οκτωβρίου 2011

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Αρ.πρωτ.ΔΔΥΚΜ/οικ.3571/08-09-2011 έγγραφο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης/Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας/Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων σας πληροφορούμε ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης Επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου Οκτωβρίου  2011,θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ. ως εξής:

 

 

            Εργαστηριακές Εξετάσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ 03-10-11               9.00-12.00 Έλεγχος Φαρμάκων

                                                12.00-15.00 Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών η χημικών

                                                                     σκευασμάτων

ΤΡΙΤΗ 04-10-11                     9.00-12.00 Εκτέλεση συνταγών

                                                12.00-15.00 Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

 

            Προφορικές (ή  Γραπτές) Εξετάσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 05-10-11               9.00-12.00 Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία

                                                12.00-15.00 Φαρμ/κή Εμπορευματολογία-Στοιχεία

                                                Ιστορίας-Νομοθεσία

ΠΕΜΠΤΗ 06-10-11               09.00-12.00 Φαρμακολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-10-11        09.00-12.00 Τοξικολογία

 

            Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 28-9-11.Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 3-10-11 και ώρα 9.00 π.μ. στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

 

Έγγραφο