Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Κάρτες Μετακίνησης ΑΜΕΑ 2012

Κάρτες Μετακίνησης ΑΜΕΑ 2012

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοινώνεται ότι:

Από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 θα ξεκινήσει η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ 2012 και η θεώρηση των ισχυόντων Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2012, σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας ΑΜΕΑ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας με ΑΔΑ:Β4ΛΗΘ-ΦΣΝ

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι οι θεωρημένες κάρτες του 2011 ισχύουν μέχρι την 31η Ιουλίου 2012.

Για τα δικαιολογητικά για ΘΕΩΡΗΣΗ και ΕΚΔΟΣΗ δελτίων κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων πατήστε εδώ