Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Χαρακτηρισμός Καταλληλότητας Ακτών Κολύμβησης Π.Ε Καβάλας έτους 2012

Χαρακτηρισμός Καταλληλότητας Ακτών Κολύμβησης Π.Ε Καβάλας έτους 2012

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εξέδωσε απόφαση με θέμα «Χαρακτηρισμός Καταλληλότητας Ακτών Κολύμβησης Π.Ε Καβάλας έτους 2012» σύμφωνα με την οποία για την κολυμβητική περίοδο 2012 επιτρέπεται η κολύμβηση στις παρακάτω ακτές της Π.Ε. Καβάλας:

-   Στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Κεραμωτής με εξαίρεση το λιμάνι & τα  
μόνιμα αγκυροβόλια.
-   Στη Δημοτική παραλία Νέας Καρβάλης.
-   Στην παραλία της « Άσπρης Άμμου ».
-   Από την παραλία του camping Ειρήνη μέχρι και το κέντρο «Μιχάλης».
-   Στις παραλίες της Ραψάνης, της Καλαμίτσας, του Μπάτη, της Τόσκα και σε όλο το μήκος των ακτών του Παληού.
-   Στη Δημοτική παραλία της Νέας Ηρακλείτσας.
-   Στις Δημοτικές παραλίες της Νέας Περάμου.
-   Τους Αμμολόφους και σε όλο το μήκος των ακτών της παλαιάς Εγνατίας οδού μέχρι τα όρια της Π.Ε Καβάλας.
-   Σε όλες τις ακτές κολύμβησης της νήσου Θάσου.

Συνίσταται η αποφυγή κολύμβησης στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων (50μ. εκατέρωθεν) ιδίως μετά από βροχή.

Απαγορεύεται η κολύμβηση σε απόσταση μικρότερη των 200μ. από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και τις εκβολές ποταμών, χειμάρρων.

Απαγορεύεται η κολύμβηση εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων.

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στις περιοχές κολύμβησης.

Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:

- Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών.
- Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση /αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.
- Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α.
- Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε Καβάλας θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους του θαλασσινού νερού στις περιοχές κολύμβησης κατά την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο.