Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Καβάλας

# Όνομα Τηλέφωνο Fax
1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2513-503300
2 Γραμματεία - Πληροφορίες 2513-503200 2510-223128
3 Τμήμα Αυτοκινήτων 2513-503290
4 Τμήμα βεβαιώσεων μετά από έλεγχο 2513-503206
5 Τμήμα γραμμάτιων συμψηφισμού 2513-503568
6 Τμήμα δικαστικό 2513-503590, 2513-503591, 2513-503592, 2513-503593 2510-231463
7 Τμήμα ελέγχου 2513-503227, 2513-503228, 2513-503229, 2513-503230, 2513-503231
8 Τμήμα επόπτη ελέγχου 2513-503302
9 Τμήμα επιμελητών 2513-503299
10 Τμήμα εισοδήματος Α' Δ.Ο.Υ. 2513-503396
11 Τμήμα εισοδήματος Β' Δ.Ο.Υ. 2513-503394
12 Τμήμα εισοδήματος Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης 2513-503391
13 Τμήμα εισοδήματος Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης 2513-503392
14 Τμήμα εξόδων 2513-503390
15 Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων 2513-503596
16 Τμήμα εσόδων Α' Δ.Ο.Υ. 2513-503568
17 Τμήμα εσόδων Β' Δ.Ο.Υ. 2513-503597
18 Τμήμα εσόδων Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης 2513-503205
19 Προϊστάμενος Τμήματος Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ) 2513-503280
20 Τμήμα Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ) 2513-503281, 2513-503282

Σελίδα 1 από 2