Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Γραμματεία - Πληροφορίες

Γραμματεία - Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 2513-503200
Fax: 2510-223128