Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα επόπτη ελέγχου

Τμήμα επόπτη ελέγχου

Τηλέφωνο: 2513-503302