Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα εισοδήματος Β' Δ.Ο.Υ.

Τμήμα εισοδήματος Β' Δ.Ο.Υ.

Τηλέφωνο: 2513-503394