Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Πολεοδομία Δήμου Καβάλας | Τηλέφωνα

Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού

# Όνομα Τηλέφωνο Fax
1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2513-503323
2 Γραμματεία - Πληροφορίες 2513-503343, 2513-503342 2513-503307, 2513-503342
3 Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 2513-503324, 2513-503325, 2513-503327, 2513-503247
4 Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2513-503326, 2513-503345
5 Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 2513-503330, 2513-503308, 2513-503329, 2513-503328, 2513-503246