Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Καβάλας | Τηλέφωνα

# Όνομα Τηλέφωνο Fax
1 Προϊστάμενος Τμήματος 2513-503549, 2510-222577
2 Γραμματεία - Πληροφορίες 2513-503550, 2510-222577 2510-232249
3 Υπάλληλοι 2513-503557