Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία